Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 25 april 2022

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 25 april 2022 har justerats den 26 april 2022 vad avser §§ 14-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 27 april 2022–18 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 25 april 2022, Meetings Plus 

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning

Uppdaterad