Stockholms idrottsnämnds protokoll för 26 april 2022

Stockholms idrottsnämnds protokoll för 26 april 2022 har justerats 26 april 2022 vad avser §§ 6, 10, 13, 14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2022–19 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfelt Center 5.

Uppdaterad