Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 26 april 2022

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 26 april 2022 har justerats den 26 april 2022 vad avser §§ 6-7, 13, 16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2022–19 maj 2022. 

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad