Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 26 april 2022

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 26 april 2022 har justerats den 27 april 2022 vad avser §4,5,8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2022–19 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad