Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 29 april 2022 vad avser §§ 1-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022.
Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad