Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för 28 april 2022 har justerats 29 april 2022 vad avser §13, §21, §§23-37.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad