Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 29 april 2022 vad avser §§ 1-4, 7, 15, 16, 17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad