Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 28 april 2022 vad avser §§ 7, 9, 12, 14-9.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022. 

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad