Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 28 april 2022 har justerats den 29 april 2022 vad avser §1-24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 maj 2022–23 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad