Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 21 april 2022

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 21 april 2022 har justerats den 26 april 2022 vad avser §§ 1-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 27 april 2022–18 maj 2022.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad