Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 23 september 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 23 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 1-4, 6-7, 13-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad