Stockholms trafiknämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 1-12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 oktober 2021–4 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset,  Fleminggatan 4.

Uppdaterad