Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 11 oktober 2021 vad avser §§1-8, 10-13, 21-38, 40-92.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 oktober 2021–3 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad