Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 9, 41-20, 39.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad