Stockholms socialnämnds protokoll för 28 september 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 28 september 2021 har justerats 4 oktober 2021 vad avser §§ 1.4,9,13-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 7 oktober 2021–28 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36.

 

Uppdaterad