Stockholms servicenämnds protokoll för 28 september 2021

Stockholms servicenämnds protokoll för 28 september 2021 har justerats 4 oktober 2021 vad avser §1-3,6-10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 oktober 2021–26 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5.

Uppdaterad