Stockholms samordningsförbunds protokoll för 30 september 2021

Stockholms samordningsförbunds protokoll för den 30 september 2021 har justerats 7 oktober 2021 vad avser §§1-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12
oktober 2021–2 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad