Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 28 september 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 28 september 2021 har justerats den 11 oktober 2021 vad avser §§ 1-6, 8-9, 11, 15-16, 20-22, 24-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 oktober 2021–2 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad