Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 7 oktober 2021 vad avser §1-7, 9 & 11-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2021–29 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad