Stockholms kulturnämnds protokoll för 28 september 2021

Stockholms kulturnämnds protokoll för 28 september 2021 har justerats 4 oktober 2021 vad avser §§1-3, 4-9.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad