Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 6 oktober 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 6 oktober 2021 har justerats den 13 oktober 2021 vad avser §§1-9, §§13-15, §§17-18, §21, §§24-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 oktober 2021–4 november 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad