Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 6 oktober 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 6 oktober 2021 har justerats den 7 oktober 2021 vad avser §§10-12, §16, §§19-20, §§22-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2021–29 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad