Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 22 september 2021

Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 22 september 2021 har justerats den 29 september 2021 vad avser §§ 1-8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2 oktober 2021–24 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad