Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 4 oktober 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 4 oktober 2021 har justerats den 11 oktober 2021 vad avser §§ 1-31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 13 oktober 2021–3 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar
Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad