Stockholms idrottsnämnds protokoll för 28 september 2021

Stockholms idrottsnämnds protokoll för 28 september 2021 har justerats 4 oktober 2021 vad avser §§ 1, 2, 4-11, 15-16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 5 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen, Palmfeltsvägen 5 samt på Insyn.

Uppdaterad