Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 28 september 2021

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 28 september 2021 har justerats den 7 oktober 2021 vad avser §1-2, 7-12, 14-17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11
oktober 2021–1 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2.

Uppdaterad