Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 11 oktober 2021 vad avser §§ 1-6, 9-28, 30-31, 33-34, 36-39.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 12 oktober 2021–2 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Uppdaterad