Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 7-8, 29, 32, 35.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad