Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Spånga-Tenstas stadsdelsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 5 oktober 2021 vad avser §§ 1-20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
6 oktober 2021–27 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad