Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 23 september 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 23 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§1-4, 6-19, 21, 24-40.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021 - 25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad