Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 23 september 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 23 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 1-23, 26-36.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad