Protokoll från Skönhetsrådets delegationssammanträden den 27 september 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 27 september 2021 har justerats den28 september 2021 vad avser §1.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad