Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 4 oktober 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 4 oktober 2021 har justerats den 7 oktober 2021 vad avser §§1-8.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2021–29 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad