Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 30 september 2021

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 6 oktober 2021 vad avser §1-31.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 oktober 2021–29 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad