Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 23 september 2021

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för den 23 september 2021 har justerats den 27 september 2021 vad avser §1-25.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-10-06–2021-10-27.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad