Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021 har justerats den 9 september 2021 vad avser §§ 1-5, 9-12, 18, 20, 22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2021–2 oktober 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad