Stockholms trafiknämnds protokoll för den 30 september 2021

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 30 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser §§ 13, 17, 20, 21, 22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad