Stockholms trafiknämnds protokoll för den 26 augusti 2021

Stockholms trafiknämnds protokoll för den 26 augusti 2021 har justerats den 7 september 2021 vad avser §§ 1–21, 24–32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 september 2021–30 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos trafikkontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad