Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2021–29 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten. 

Uppdaterad