Stockholms socialnämnds protokoll för 31 augusti 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 31 augusti 2021 har justerats 31 augusti 2021 vad avser §§ 1–5, 7, 10–16, 18–23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 september 2021–30 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad