Stockholms socialnämnds protokoll för 31 augusti 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 31 augusti 2021 har justerats 31 augusti 2021 vad avser §§ 6, 8, 9 ,15, 17.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 3 september 2021–24 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad