Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 24 augusti 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 24 augusti 2021 har justerats den 6 september 2021 vad avser §§ 1-6, 9, 16, 19-21, 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2021–29 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad