Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 september 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 8 september 2021 har justerats den 9 september 2021 vad avser §§4-5, §§7-8, §11, §15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2021–1 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad