Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 6 september 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 6 september 2021 har justerats den 13 september 2021 vad avser §§ 1-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 14 september 2021–5 oktober 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad