Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 26 augusti 2021 har justerats den 7 september 2021 vad avser §§ 1-5, 7, 12-24, 26-29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2021–29 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad