Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 2 september 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 2 september 2021 har justerats den 8 september 2021 vad avser §§ 5-6, 9-13, 15-40.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2021–1 oktober 2021. 

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad