Revisorskollegiets protokoll för den 21 september 2021

Revisorskollegiets protokoll för den 21 september 2021 har justerats den 30 september 2021 vad avser § 1-7.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 4 oktober 2021–25 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos revisionskontoret.

Uppdaterad