Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 6 september 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 6 september 2021 har justerats den 7 september 2021 vad avser §§1-5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 8 september 2021–29 september 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad