Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 23 augusti 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 23 augusti 2021 har justerats den 30 augusti 2021 vad avser §§1-30.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 september 2021–1 oktober 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 23 augusti 2021 (pdf, 193 kB, nytt fönster)

Uppdaterad