Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 22 juni 2021

Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 22 juni 2021 har justerats den 28 juni 2021 vad avser §§ 1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 9 juli–30 juli 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad